Anketa: Je práce sestry spíše povoláním, nebo posláním?

V odborném periodiku Medical Tribune vyšla v srpnu obsáhlá anketa, týkající se navýšení platu některých zdravotních sester. Mezi těmi, kdo odpovídali, byla také ředitelka Mamma HELPu.

Redakce:

Průměrný plat sester je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR necelých 28 500 korun, ve státní nemocnici průměrně 30 866 korun měsíčně, v nestátní 25 434 korun. Chybí zhruba 3 300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích.

Navýšení o 2 000 korun mají mít od července všichni zdravotničtí nelékařští pracovníci v lůžkových zařízeních pracující na tři směny nebo v nepřetržitém provozu bez odborného dohledu. Netýká se tedy zdravotnických asistentů. Podle ministerstva zdravotnictví by se zvýšení příjmu mělo týkat 43 000 osob. Kraje i odbory požadují, aby se příplatek rozšířil na všechny nelékařské pracovníky ve směnném provozu. Zeptali jsme se sester, lékařů i zákonodárců: Je podle vás práce sestry spíše povoláním, nebo posláním? Má pro ně hlavní odměnou být uspokojení z toho, že druhým pomáhají, anebo by za svoji náročnou a zodpovědnou práci měly být náležitě finančně oceněny?

Mgr. Jana Drexlerová:

Setkáváme se, díky našemu onemocnění, zejména s onkologickými sestrami, před nimiž hluboce smekáme. Ale bez ohledu na to, o jaké oddělení jde, vnímáme práci zdravotních sester jako náročné povolání, a ano, ještě k tomu povolání s posláním. Poslání pomáhat lidem k tomuto povolání totiž bezesporu odjakživa patřilo a věřme, že i v budoucnu patřit bude. Je to ale BONUS navíc! Pro sestru, která si toto povolání vybrala a nachází v něm uspokojení, i pro pacienty, kterým pomáhá, o které se stará. Její povolání je však bez ohledu na přítomnost altruismu po všech stránkách především velice náročnou prací, s velkými nároky na fyzický výkon i emoční výdej. Nese s sebou spoustu odpovědnosti a spolu s tím trvalou psychickou zátěž i častý stres. Služby, nutnost stále si doplňovat vědomosti, to se navíc těžko kloubí s osobním životem a rodinnými povinnostmi. Zdravotní sestry si už dávno zasloužily lepší finanční ohodnocení své práce, o tom není pochyb. Přáli bychom jim nejen lepší platy, ale také méně přebujelé administrativy, smysluplný systém odborného vzdělávání, s tím související kompetence a respekt, který si jistě zaslouží.

Celou anketu si můžete přečíst na webu Medical Tribune.