Cena ministra zdravotnictví pro ředitelku Mamma HELPu Janu Drexlerovou

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením byly ve Španělském sále Pražského Hradu předány ceny ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a za rozvoj zdravotně sociální péče v roce 2016.

Jednu z nich získala ředitelka Mamma HELPu Jana Drexlerová, za mimořádné zásluhy v oblasti péče o onkologicky nemocné v České republice.

„Ceny si velice vážím a mám z ní radost. Vnímám ji jako ocenění práce nejen své, ale i všech mých kolegyň z Mamma HELPu. Jsem vděčná za jejich obětavost, pochopení a loyalitu, bez níž bychom nezvládly výzvy, díky nimž se naše pacientská organizace může dál rozvíjet a naplňovat své poslání. Koncert ve Španělském sále byl opravdu nádherný a celý večer byl pro mě moc hezkým a emotivním zážitkem. Sál byl plný lidí, kteří se ze setkání těšili, dodalo mi to hodně energie. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla být.“

foto: Ivan Kolomazník