Zajímavé odkazy

Mammacentrum a Onkocentrum Zelený pruh

Jedním z největších a nejlépe vybavených center zaměřených na prevenci a diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu je Mammacentrum Zelený pruh, které má status akreditovaného screeningového mamografického pracoviště.

Vedle toho funguje na Poliklinice Zelený pruh také Onkocentrum Zelený pruh, které je zaměřeno na léčbu onkologických onemocnění prsu, čímž logicky navazuje na Mammacentrum. Součástí Onkocentra je též Mammologická poradna zaměřená na prevenci onemocnění prsu. Zde nabízíme klientkám možnost dispenzarizace (pravidelného sledování), které využívají jednak ženy s benigním (nezávažným) nálezem, příp. dalšími obtížemi s prsy a rovněž ženy s různým stupněm zvýšeného rizika vzniku karcinomu prsu.

Onkocentrum Zelený pruh tvoří společně s Mammacentrem Zelený pruh unikátní komplexní pracoviště, jež v roce 2007 jako první v České republice splnilo přísná kritéria a stalo se členem celosvětové sítě Breast Centres Network, center specializovaných na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu.

Obě zařízení úzce spolupracují s pacientskou organizací Mamma HELP, která má celorepublikové působení a nabízí pacientkám podporu a poradenství při diagnóze a zahájení léčby, rekondiční a rehabilitační programy a celou řadu dalších aktivit pro pacientky po léčbě.

Více na www.mammacentrum.cz a www.onko-centrum.cz.

Mammacentrum Zelený pruh
akreditované screeningové pracoviště
MUDr. Alena Bílková, Ph.D.
vedoucí lékařka
www.mammacentrum.cz

Onkocentrum Zelený pruh
zařízení pro prevenci a léčbu onemocnění prsu
MUDr. Renata Koževnikovová
vedoucí lékařka
www.onko-centrum.cz

 

Komplexní onkologická centra (KOC) a Komplexní onkologické skupiny (KOS)

Komplexní onkologická centra a Komplexní onkologická střediska jsou zdravotnická zařízení, která se v krajích věnují všeobecné onkologii.

Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta

Zdroj: Národní onkologický program

Onkologická centra a společnosti

Loono

loono

Back to Top