Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? v Hranicích

V hranické dvoraně Hranického zámku se konala 15.10.2012 výstava „Hedvika“.

Zahájení vernisáže začalo v 17. hodin. Slavnostní atmosféru zahájilo Malé houslové trio pod vedením paní učitelky Ludmily Hruškové ze Základní umělecké školy Hranice.

Hostem na otevření této výstavy byl i náš odborný garant MUDr. Lubomír Skopal, který pohovořil o užitečnosti MH center pro ženy, které onemocněly rakovinou prsu.

Přišly nás podpořit kolegyně z Mamma HELP centrum Olomouc, Karla Otavová, Lenka Špannerová, Jarmila.

Z Mamma HELP centra Zlín přijela Katka Vondráčková.

Koordinátory center řekly přítomným o významu této putovní výstavy a také o práci v jednotlivých centrech.

Za město Hranice nás svou přítomností poctila místostarostka Mgr. Tvrdoňová, jíž touto cestou děkujeme za její náklonnost.

Součástí otevření této výstavy byl i benefiční prodej, a nabízely se poučné letáčky a časopisy.

Všem přítomným i z řady veřejnosti děkujeme za podporu a těšíme se, že se zase někdy setkáme při další akci.

Za Mamma HELP centrum Přerov Jana Čaganová

Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít? Výstava Hedviko, můžu k vám přijít?

nahoru

Nejnovější odborné články

Nejnovější zprávy z center

Pro pacientky

Pro rodinné příslušníky

Pro veřejnost

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory