Společnost Amazon již podruhé podpořila PINKTOBER

Společnost Amazon se již podruhé zapojila do kampaně PINKTOBER. Zaměstnanci nás po dobu 4 dní aktivně podporovali prostřednictvím benefičních prodejů, největší úspěch sklidil speciálně navržený produkt pro Amazon – jejich maskot Peccy. Kromě toho napekli zaměstnanci každý den mnoho dobrot. Díky tomu se podařilo získat téměř 25 tisíc na podporu naší činnosti. My jsme na oplátku vyškolili přes 60 zaměstnanců (včetně 6 mužů – nyní už zkušených Breastmanů) v oblasti prevence rakoviny prsu. Amazonu moc děkujeme!

Amazon company has joined the campaign PINKTOBER. All employees supported us for 4 days via PINKTOBER charity market, the best success was specially designed product for Amazon – its mascot called Peccy. In addition, employees baked lots of cookies and cakes. As a result, we have raised almost 25 000 Kč. We have in return trained more than 60 employees (including 6 men – now Breastmen) in the field of breast cancer prevention. Thank you a lot, Amazon!