Náš cíl

Motto

Kdyby byl život jako tanec,
protančila bych celou noc.
Kdyby byl tanec jako život,
nenaučila bych se tančit.

Náš cíl

  • zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen
  • prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné
  • přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu

Poslání

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je pomoci každému, kdo nás o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli.

 

Back to Top