Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy.

Na této stránce se dozvíte více o tom, jak používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo.

Účel, právní základ, doba uložení, příjemce dat

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  • původ údajů
  • kontaktní údaje
  • popř. různé Vámi poskytnuté informace
  • historie komunikace
  • dárcovská historie
  • klasifikace (typ členství)

Tyto údaje používáme při přípravě a realizaci dárcovských (fundraisingových) kampaní za účelem plnění statutárních cílů organizace – poštovním stykem nebo zavoláním, pro řízení dárcovství a ke správě došlých darů.

Tyto údaje ukládáme do elektronické databáze. Pro cílení kampaně pro jednu z výše uvedených akcí používáme proces, který seskupuje naše podporovatele podle výše jejich daru, podle četnosti daru a termínu poskytnutí posledního daru.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem o plnění našich právních resp. smluvních závazků, stejně jako souhlas.

Osobní údaje za účelem žádostí o dary a pro všeobecnou poštovní informační činnost k dosažení cílů organizace budou zpracovány na základě oprávněných zájmů organizace. Tímto jsou naplňovány statutární cíle organizace.

Kromě toho zpracováváme data, která jsme oprávněně získali od direkt mailingových agentur. Jedná se o základní osobní informace, jako je Vaše jméno a adresa. Direkt mailingové agentury jsou oprávněny ke sběru dat k provádění marketingových kampaní třetích stran nebo ke zprostředkování kontaktů.

Doba uchování dat

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jsou k dispozici a pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, až do Vašeho odvolání, v souladu se zákonnými povinnostmi i po něm.

Souhlas a právo na odvolání

Pokud je souhlas se zpracováním Vašich údajů nezbytný, zpracujeme je pouze až po Vašem výslovném souhlasu.

Údaje o nezletilých osobách nezpracováváme a nemáme k tomu oprávnění. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo máte souhlas svého zákonného zástupce.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat: naše kontaktní údaje najdete na konci této stránky. V takovém případě budou dříve uložená data o Vás anonymizována a následně použita pouze pro statistické účely bez osobního odkazu. Zákonnost zpracování osobních údajů nebude dotčena až do odvolání souhlasu.

Vaše práva

Kdykoli máte právo informovat se o příslušných osobních údajích. Pokud neexistuje zákonný důvod data uchovávat, máte právo na vymazání těchto dat stejně tak právo vznést námitku proti zpracování dat za účelem fundraisingu. Kromě toho máte právo na opravu dat, omezení zpracování, přenositelnost dat a podání stížnosti dozorovému úřadu.

Pokud máte dotazy v souvislosti s dodržováním Vašich práv, kontaktujte nás.

Kontakt

Mamma HELP, z.s.

Koněvova 2442/150

130 00 Praha 3

Tel.: 739 632 883

e-mail: mammahelp@mammahelp.cz

 

Back to Top