Historie

Před 20 lety onkolog MUDr. Václav Pecha spolu s Mgr. Janou Drexlerovou založili pacientskou organizací Mamma HELP.

Cílem Mamma HELPu bylo zlepšovat kvalitu života žen s rakovinou prsu a zlepšovat informovanost veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.

Mamma HELP se na rozdíl od již tehdy známých organizací vybral specifickou cestu – poskytovat bezplatnou pomoc formou individuálního poradenství a to prostřednictvím vyškolených terapeutek z řad vyléčených pacientek. Tento modifikovaný zahraniční model nabídla vedení Mamma HELPu klinická psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Marie Zemanová, která jej také celou dobu aktivně pomáhala realizovat.

Postupem času Mamma HELP rozšiřoval svou působnost do dalších měst České republiky – Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Olomouce, Plzně, Přerova a Zlína. Všechna centra pracovala pod odbornou garancí špičkových lékařů, členů České onkologické společnosti ČLS JEP.

Za 20 let organizace Mamma HELP evidovala ve svých centrech více než 80
000 klientek. Pro pacientky i širokou veřejnost Mamma HELP organizoval celou řadu projektů a akcí.

Během uplynulých dvaceti let si spolek Mamma HELP získal širokou podporu nejen ze strany odborné lékařské veřejnosti, ale také přízeň řady partnerů – firem, podnikatelů, institucí, známých osobností, mnoha větších, či menších sympatizantů, a také důvěru a podporu ze strany státní správy, krajských či městských samospráv. Velice významná, zejména v posledních letech, byla finanční podpora dlouhé řady individuálních dárců.

V roce 2020 bylo bylo rozhodnuto u ukončení činnosti spolku.

I po skončení činnosti spolku zůstanou webové stránky s množstvím použitelných informací (bez aktualizace) k dispozici pacientkám i jejich rodinám.

Back to Top