Metody vyšetřování prsu

Vyšetření pohmatem (palpací)

Mléčnou žlázu může při celkové prohlídce vyšetřit pohmatem lékař, ale velmi důležité je také samovyšetření.

Hmatný útvar v prsu nemusí vždy znamenat nádor, naopak některé nádory jsou nehmatné, i když jsou velmi rozsáhlé.  Důležitým příznakem jsou změny kůže (vtažení, otok, zarudnutí), hmatné útvary v podpaží, změna tvaru prsu. Změny prsu  mohou být bolestivé či nebolestivé, ale je důležité vědět, že bolet může i zhoubný nádor.

Samovyšetření prsu

bude hrát stále velmi významnou roli v diagnostice nádorů prsu, i přes významné zlepšení povědomí o možnostech preventivních prohlídek pomocí diagnostických přístrojů.

Vyšetřujte se jednou měsíčně, nejlépe na konci menstruace, hlavně ale PRAVIDELNĚ!!!

Samovyšetření nenahrazuje mammograf a ultrazvuk, vhodně je však doplňuje.

Samovyšetřením se naučíte znát svá prsa a snáze si všimnete případných změn.

Mammografie

1. Kdy?

Při preventivních prohlídkách. Jde hlavně o tzv. screening, tj. cílené vyhledávání časných stádií rakoviny. (Tyto nádory jsou velmi dobře léčitelné). Každá žena od 45 let má nárok na plně hrazené vyšetření 1x za dva roky.

V případě objevení hmatného ložiska v prsu, je mammografie jednou ze základních vyšetřovacích metod.

2. Co je to?

Základní rentgenologické vyšetření prsu prováděné na speciálním přístroji – mammografu – pomocí měkkého RTG záření.

Není třeba speciální příprava, pacientka si jen odloží do půli těla.

Prs se vyšetřuje ve dvou na sebe kolmých rovinách a je třeba ho vždy dostatečně stlačit mezi dvě destičky, pro dosažení vysoké kvality snímku. Celkem se provádí 4 snímky (2 snímky každého prsu).

Vyšetření trvá asi 10-15 min, není časově náročné.

Moderní metodou mamografie je tzv. tomosyntéza (3D mammografie) prováděná již na několika pracovištích v ČR.

Ultrazvuk (sonografie, sono, UZ)

1. Kdy?

U mladých žen (do 40 let) s příznaky onemocnění prsu je základní metodou. Až později, v případě potřeby, se doplňuje i vyšetření mammografem.

U starších žen a žen ve screeningu je vhodnou doplňkovou metodou k mammografu (není-li mammografický snímek dobře přehledný).

Během předoperační léčby chemoterapií se využívá k posouzení efektu probíhající léčby.

2. Co je to?

Naprosto neškodné, nebolestivé vyšetření, které je možno dle potřeby kdykoliv opakovat (bez omezení). Je to proto, že ultrazvuk využívá šíření zvukových vln a jejich odrazu ve tkáních, tudíž se nejedná o žádné „záření“.

Magnetická rezonance (MRI)

1. Kdy?

Provádí se stále častěji jako  doplňující vyšetření u některých typů nádorů nebo v rámci screeningu u žen

z rizikových  skupin(např. velmi mladé ženy, ženy s geneticky podmíněnými nádory).

Nejvhodnějším obdobím pro vyšetření je druhý týden menstruačního cyklu (tj. 7-12 den po skončení menstruace).

2. Co je to?

Vyšetření, které pracuje na principu magnetismu, nepoužívá se při něm RTG záření, tudíž je pro pacienta nezatěžující.

Provádí se na vybraných, speciálně pro vyšetření prsu vybavených pracovištích.

Pacientka při vyšetření leží na břiše, s prsy umístěnými v prohlubni stolu. Pro lepší výtěžnost vyšetření může být podána nitrožilně kontrastní látka.

Vyšetření je méně vhodné pro lidi trpící strachem z uzavřených prostor – pacientka je během vyšetření umístěna v poměrně těsném tunelu a nesmí se hýbat.

Duktografie

1. Kdy?

provádí se v případě sekrece z bradavek, a to zejména pokud je krvavá a jednostranná.

2. Co je to?

Jedná se o vsunutí tenké kanyly do ústí mlékovodu a vstříknutí malého množství kontrastní látky, která umožní zobrazení vnitřku mlékovodu a případné překážky uvnitř. Následuje mammografický snímek s mírně šetrnějším stlačením prsu.

Provádí se jen ve specializovaných centrech, neboť zavedení kanyly do mlékovodu vyžaduje velkou zkušenost.

Jedná se o doplňkové vyšetření využívané spíše výjimečně.

Biopsie

1. Kdy?

Provádí se, pokud je během vyšetření prsu nalezeno podezřelé ložisko v prsu, případně v uzlinách.

2. Co je to?

Jedná se o odběr vzorku podezřelé tkáně jehlou z prsu k histopatologickému vyšetření. Díky biopsii dnes zásadním způsobem ubylo zbytečných operací prsu pro nezhoubné změny. Proto by se měla provádět vždy před operací, aby se lékař mohl rozhodnout pro nejvhodnější léčebný postup.

Výkon se dnes provádí výhradně za kontroly zobrazovacími metodami a jehlu je tak možno zavést do místa cíleně. Provádí se ambulantně, za místního znecitlivění, a trvá maximálně půl hodiny.

Rozlišujeme dva základní typy biopsie:

  1. Core-cut biopsie biopsie jehlou

Lékař zavede speciální jehlu do místa odběru (pod kontrolou ultrazvuku) pomocí mechanizmu s pružinkou, který se podobá pistoli.

  1. Vakuová biopsie SVAB, UVAB

umožňuje z jednoho vpichu odebrat potřebné množství tkáně. Vzorky jsou pomocí podtlaku (vakua) odsáty vnitřkem jehly ven z prsu. Tím, že se v jednom místě jehla otáčí, vlastně vykrouhá dokola podezřelou tkáň a získá se tak daleko větší množství materiálu k vyšetření než při klasické biopsii. Touto cestou je zajištěno spolehlivější určení diagnózy. Stereotaktická vakuová biopsie pod kontrolou mammografu (SVAB) se používá v případech, kdy nález není viditelný na ultrazvuku. Nejčastěji to bývá u nálezu shluku mikrokalcifikací (zvápenatělých teček) zjištěných při mammografii, které mohou být někdy jediným příznakem počínajícího nádoru prsu.

Vakuová biopsie pod ultrazvukovou kontrolou může být  v případě nenádorového ložiska dokonce léčebným výkonem. Z tohoto důvodu se používá v situacích, kdy je podezření na nádorový původ ložiska nízké.

Před vyšetřením je nutné vyšetřit krevní srážlivost.

Komplikace výkonu bývají zcela minimální. Nejčastěji se vyskytuje krvácení (modřina) v místě vpichu a bolestivost. Vzácně se může objevit zarudnutí prsu a zvýšená teplota z důvodu zánětu po biopsii. V tom případě je nutné navštívit lékaře.

V den vyšetření je doporučeno omezit tělesnou zátěž, nesportovat a neužívat acylpyrin (zvyšuje krvácivost a tím může zhoršit případnou modřinu).

Na bolest je možné užít jiná běžná analgetika (brufen, paralen apod.).

Hedvika radí: Když jdete na biopsii, nemusí to nutně znamenat, že máte rakovinu.

Kam jít na vyšetření prsu?

Vždy do specializovaných akreditovaných center, kde je pod jednou střechou k dispozici ultrazvuk i mammografie a další diagnostické metody. Zde je také dostatečně zkušený tým lékařů zabývajících se speciálně vyšetřováním prsů!

Přehled center najdete např.na internetových stránkách www.mamo.cz

Hedvika radí: Nebojte se říct Vašemu gynekologovi, ať Vás pošle na mammograf, jestli to ještě neudělal. Každá žena  má od 45 let věku nárok na vyšetření 1x za dva roky v rámci screeningu. (Screening = preventivní vyšetření pro ženy, které nemají obtíže a nejsou ve zvýšeném riziku.)
Back to Top