Přednádorové stavy

Změny mléčné žlázy, které se dají diagnostikovat a u nichž je vyšší pravděpodobnost, že v budoucnu dojde ke zvratu ve zhoubný nádor.

Typická (obvyklá) duktální hyperplazie, tzv. UDH

Zmnožení v podstatě normálních buněk prsních vývodů (duktů).

Atypická duktální hyperplazie, tzv. ADH

Zmnožení buněk prsních vývodů (duktů), které již mají nepravidelnou strukturu.

Lobulární intraepiteliální neoplazie, tzv. LIN I,II

Zmnožení buněk prsních lalůčků (lobulů) s různým stupněm nepravidelnosti (odpovídá UDH, ADH).

Radiální jizva

Změna mléčné žlázy, která má typický mammografický obraz (radiální = hvězdicovitý). Často obsahuje vysoce atypické buňky až karcinom in situ.

Přednádorové stavy

Back to Top