Mysli proti rakovině

Cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie

Možnosti psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy

Česká onkologická společnost pro Vás připravila s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu unikátní projekt v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině.

Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Více informací na stránkách projektu

Nejnovější články

Zobrazit všechny články

 

Back to Top