Přednáška v růžovém v Českých Budějovicích

Největší přednáškový sál ZSF JU zaplnili zájemci o přednášku nazvanou „Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví“ psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala.

Přednášku, tak jako v květnu letošního roku, uspořádalo českobudějovické Mamma HELP centrum  společně se ZSF JU a opět setkala s velkým ohlasem!

Před plným sálem přednášející podrobněji vysvětlil dopady postoje pacienta a jeho blízkých  k nemoci, která v někom vyvolá pasivitu a beznaděj, zatímco v jiném člověku naopak potřebu mobilizovat své síly a zabojovat. Ovšem přináší psychickou zátěž ještě na dlouhou dobu po vyléčení. Představil vědecky podložené informace o vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví a zaměřil se zejména na to, co člověk může udělat sám pro sebe, aby se snáze uzdravil, ale také aby dosáhl lepší kvality svého života. Připomněl, že onkologická onemocnění mají mnoho variant, takže je zcela individuální, jak člověk léčbou prochází – každý ji fyzicky i psychicky snáší jinak, takže případné pocity viny, že náročnou situaci nezvládá podle představ okolí, pacienta ještě víc oslabí. Přítomní přednášku ocenili velkým potleskem a dlouho pak ještě v sále zůstala řada lidí s potřebou individuální konzultace.

Mnozí podpořili říjen v růžové svým oblečením nebo doplňky v růžové barvě. Za svou podporu myšlence růžového října si domů odnesli malý dárek – origami růžového jeřába Orizuru – symbol dlouhověkosti. Japonská legenda vypráví o tom, že když nevyléčitelně nemocný poskládá 1000 jeřábů, uzdraví se.

Alena Binterová, ČB