Individuální psychosociální poradenství

Spolek Mamma HELP ukončil k 30.6.2020 svou činnost.

Historie projektu:

Co nabízel Mamma HELP ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám

V Mamma HELP centrech vedla rozhovor vždy jedna terapeutka s jednou pacientkou, případně s pacientkou a jejím doprovodem. Terapeutka díky osobní zkušenosti s nemocí dokázala projevit velkou míru empatie, měla na rozhovor dostatek času a samozřejmě potřebné dovednosti.

Tisková zpráva Ohlasy na spot Naše příběhy

Back to Top