Návštěva zástupců českých pacientských organizací v Bruselu

Ve dnech 5. – 7. 6. jsme měly možnost navštívit místa, kde se rozhoduje o evropské budoucnosti.  Spolu s dalšími 14 pacientskými organizacemi jsme si prohlédly Evropský parlament a zúčastnily se konference pojednávající o úloze pacientských organizací v rámci institucí Evropské Unie. Své myšlenky, vize a dobré příklady z praxe prezentovali zástupci parlamentu a evropských zastřešujících pacientských organizací. Díky diskusi u kulatého stolu jsme měly příležitost seznámit se s fungováním bulharské nadace „One in 8“, i s její zakladatelkou Nanou Gladwish, a vyměnit si tak cenné zkušenosti v oblasti podpory žen s rakovinou prsu.

Zážitkem byl i banket v Českém domě v Bruselu, kde jsme měly příležitost setkat se s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem a jeho náměstkyní Lenkou Teska Arnoštovou.

Návštěva Bruselu však nebyla pouze pracovní. Ubytování bylo v Lovani, malebném univerzitním městečku asi 20 km od Bruselu. Navštívily jsme také Bruggy, jedno z nejhezčích měst Belgie, které je protkané kanály a historickými kamennými domy. Staré centrum Bruselu je krásné, především jeho náměstí Grande Place. Ale co nás nejvíce překvapilo, bylo Atomium. Jeho devět obrovských stříbrných koulí zářilo a budilo dojem, že jsou z jiné galaxie. Cestování nám každý den komplikovaly dopravní zácpy, které jsou však podle místních v okolí Bruselu na denním pořádku.

Děkujeme europoslankyni Kateřině Konečné a jejímu týmu za záštitu pobytu a za to, že se o nás po celou dobu báječně starali. Také chceme poděkovat Asociaci pacientských organizací, především paní Zuzaně Komárkové, která se na zdaru této cesty rovněž podílela. Děkujeme i všem zúčastněným pacientským organizacím, že jsme společně vytvořili dobrou partu a také se dozvěděli více o jejich skvělé práci.

Za Mamma HELP Jana Smetanová a Simona Kolářová

foto: Ondřej Mádr