Tisková zpráva: Pacientská organizace Mamma HELP končí svoji činnost

Praha, 20. 5. 2020

Před 20 lety onkolog MUDr. Václav Pecha spolu se svými pacientkami založil v Praze pacientskou organizací pod názvem Mamma HELP, aby společně pomáhali všem pacientkám s diagnózou karcinom prsu. Její vůdčí osobností a posléze ředitelkou se stala Mgr. Jana Drexlerová. Mamma HELP se na rozdíl od již tehdy známých organizací vybral specifickou cestu – poskytovat bezplatnou pomoc formou individuálního poradenství a to prostřednictvím vyškolených terapeutek z řad vyléčených pacientek. Tento modifikovaný zahraniční model nabídla vedení Mamma HELPu klinická psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Marie Zemanová, která jej také celou dobu aktivně pomáhala realizovat.

S řadou obtíží, ale s velkou vůlí vyhovět poptávce pacientek postupně Mamma HELP rozšiřoval svou působnost do dalších krajů České republiky – Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Olomouce, Plzně, Přerova a Zlína. Všechna centra pracovala pod odbornou garancí špičkových lékařů, členů České onkologické společnosti CLS JEP.

Během uplynulých dvaceti let si spolek Mamma HELP získal širokou podporu nejen ze strany odborné lékařské veřejnosti, ale také přízeň řady partnerů – firem, podnikatelů, institucí, známých osobností, mnoha větších, či menších sympatizantů, a také důvěru a podporu ze strany státní správy, krajských či městských samospráv. Velice významná, zejména v posledních letech, byla finanční podpora dlouhé řady individuálních dárců.

Rok 2019 byl rokem oslav 20ti letého úspěšného působení. Za 20 let organizace Mamma HELP evidovala ve svých centrech více než 80 000 klientek.

Přesto v těchto dnech členská schůze na návrh vedení organizace i výkonného výboru rozhodla o ukončení činnosti spolku k datu 30. června 2020.

Slovy MUDr. Pechy: I když nebylo vše „růžové“ nikdo nečekal, že stačí relativně tak málo, aby vše nabralo zcela jiný směr. Koronavir. Změna ekonomické situace a vyhlídky do nejbližší budoucnosti stačily k tomu, abychom si uvědomili, že společně s problémy, které průběžně již nějaký čas řešíme, je naše další působení značně ohroženo, i přes pracně vybudovanou pevnou pozici na „trhu“ pacientských organizací. Po zralé úvaze, v podstatě proti své vlastní vůli nás, zakladatelů, jsme se rozhodli ukončit naši další činnost a organizaci Mamma HELP, z.s. k 30.červnu po 20 letech zrušit. Víme, že tento krok bude pro mnohé naše příznivce těžko pochopitelný, ale doufáme, že uvěří v čistotu našeho rozhodnutí.

Slovy Jany Drexlerové: I mně v této výjimečné situaci nezbývá než se připojit k slovům doktora Václava Pechy a jménem svým i mých kolegyň – koordinátorek center, terapeutek, edukátorek a ostatních zaměstnanců, ale též jménem několika set mammahelpek – členek spolku vyjádřit upřímné poděkování všem našim příznivcům za obrovskou pomoc a podporu, kterou nám po celá léta naší společné cesty projevovali. Bylo nám velkou ctí, přátelé.

V současné době jsou již Mamma HELP centra pro veřejnost uzavřena, do konce června pomoc pacientkám nabízí lékařská i sociální poradna na www.mammahelp.cz a v provozuje též bezplatná Linka AVON za zdravá prsa 800 180 880, kam je možné volat.

Od pondělí do pátku v době od 9.00 do 19.00 hodin.

Mamma HELP – pacientská nezisková organizace sdružující ženy s rakovinou prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty byla založena v roce 1999. Prostřednictvím sítě Mamma HELP center v 8 městech České republiky poskytovala bezplatné psychosociální poradenství a zajištovala pro klientky množství aktivizačních programů. O klientky se v Mamma HELP centrech staraly  terapeutky,  které měly samy s rakovinou prsu osobní zkušenost. Pacientky tak v centrech nalezly tolik potřebné porozumění, podporu a odpovědi na všechny otázky, které s novou situací souvisely. Mamma HELP také celá léta zvyšoval povědomí a informovanost veřejnosti o rakovině prsu, její prevenci a léčbě prostřednictvím edukačních přednášek a dalších aktivit pro veřejnost, například  preventivními kampaněmi Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma, virálně šířenou a zaměřenou na mladou populaci s názvem  Udělej uzel a nezapomeň na prevenci, nebo s nadsázkou cílenou na muže – Jsem breastman a mé ruce jsou prevence. Mamma HELP využil též celosvětové kampaně PINKTOBER, kterou pod názvem Říjen v růžové před 10 lety přinesl do České republiky. Pro pacientky vznikla v průběhu let řada motivačních projektů – Umíme žít naplno, Nezůstávej sama, Holky, už mi zase chutná a dalších. Pacientky každoročně využívaly připravené rekondiční pobyty, pro rodiny pacientek s dětmi byla v posledních pěti letech zajištěna kvalifikovaná psychologická podpůrná péče v projektu Říct to dětem. Personálně dlouhá léta Mamma HELP realizoval provoz bezplatné AVON linky za zdravá prsa, stejně jako ve spolupráci s předními odborníky provozoval odbornou online lékařskou sociální poradnu.

Novinkou loňského roku bylo speciální pivo Mamma BEER, první pivo pro ženy s rakovinou prsu, uvařené v Žateckém pivovaru a v lednu 2020 stihla ještě vyjít ve spolupráci s Mladou frontou knížka pro malé děti „O mamince, která si ostříhala vlásky“, která odpovídá na otázky, jak mluvit s dětmi o maminčině onkologickém onemocnění. Knížka je v běžné knižní distribuci.

Kontaktní informace

Petra Plánková
petra.plankova@mammahelp.cz
tel.:  +420-720-958-625
www.mammahelp.cz