Pozvánka na zasedání valné hromady spolku

Plná moc

Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit osobně, máte možnost zúčastnit se valné hromady v zastoupení prostřednictvím zplnomocněného zástupce (buď Mgr. Jana Drexlerová nebo MUDr. Václav Pecha)

Plná moc – zastupování na valné hromadě – Drexlerová
Plná moc – zastupování na valné hromadě – Pecha

Pozvánka a program