Oznámení

Výkonný výbor Mamma HELP, z. s. oznamuje, že Valná hromada členek a členů spolku rozhodla dne 14. května 2020 o zrušení Mamma HELP, z. s. s likvidací. Organizace ukončí svou činnost k datu 30. 6. 2020, od 1. 7. 2020 započne proces likvidace.

Děkujeme všem, kdo se na činnosti spolku v uplynulých dvaceti letech aktivně podíleli, ale také všem partnerům, sympatizantům, sponzorům, i odborné veřejnosti, bez jejichž pomoci by Mamma HELP nemohl nic ze svých projektů a aktivit realizovat. Zároveň chceme vyjádřit své poděkování také vám, stovkám pacientek, které jste u nás s důvěrou vyhledaly pomoc – této vaší důvěry si nesmírně vážíme. Přejeme vám pevné zdraví a také potřebnou víru a naději, že vše se vždy v dobré obrátí.

MUDr. Václav Pecha, předseda výkonného výboru Mamma HELP, z.s.

Mgr. Jana Drexlerová, místopředsedkyně výkonného výboru Mamma HELP, z.s.