Rozloučení

Včerejší přednáška MUDr. A. Ondračkové odpadla z důvodu nemoci přednášející. Byla přítomna paní ředitelka, budoucí koordinátorka, terapeutky, klientky nové, členky a tak jsem měla bohatou účast na rozlučkovém setkání. Protože byla poslední porada, kterou jsem vedla coby brněnská koordinátorka, musela jsem se rozloučit s partou, se kterou jsme sdílely v práci zdary i nezdary, radosti i strasti. Od měsíce máje si budu užívat důchodu, ale úplně se trhnout nechci. Určitě se za vámi děvčata budu stavovat. Bylo mi ctí seznámit se s vašimi osudy a životními příběhy a fandím vaší záslužné práci.

Lenka Pelánková