Tisková zpráva: Nová poradna pro maminky, které onemocní rakovinou prsu

Praha, 20. února 2017

Jedna z pěti žen by svým dětem neřekla, že má rakovinu prsu. Onkopsycholožka z Mamma HELPu varuje: tabuizování může způsobit trauma

Nová poradna pro maminky, které onemocní rakovinou prsu

Podle průzkumu pro pacientskou organizaci Mamma HELP by téměř 20 % žen před svými dětmi tajilo diagnózu rakoviny prsu. Děti by podle nich taková zpráva vystrašila, případně by jí stejně nerozuměly. Podle psychologů je ale důležité s dětmi o nemoci hovořit otevřeně. Zatajování či záměrné mlčení jsou pro děti velmi stresující. Mamma HELP proto nově nabízí pražským ženám s rakovinou prsu psychologickou poradnu zaměřenou právě na rodinnou komunikaci v době, kdy matka prochází fyzicky i psychicky náročným obdobím. Pokud se pilotní provoz v pražském centru osvědčí, otevřou se podobné poradny také v dalších městech, kde organizace působí.

Vysvětlit diagnózu rakoviny prsu dětem a připravit je na to, jak ovlivní každodenní fungování rodiny, je pro řadu pacientek velmi těžké. Možná proto průzkum mezi ženami ve věku 25-50 let odhalil, že každá pátá by o své nemoci s dětmi nemluvila. Jako nejčastější důvod uváděly, že by to děti příliš vystrašilo (69 %), nebo by tomu stejně nerozuměly (32,7 %). I ženy, které by o své nemoci s dětmi mluvily, zvažují, v jakém věku je možné dítě do problematiky zatáhnout. Více než třetina se domnívá, že nejdříve v mladším školním věku, předškoláky by informovala jen pětina.

marie-zemanova

Podle onkopsycholožky Marie Zemanové je ale možné rakovinu prsu vysvětlit i velmi malým dětem, pokud rodiče použijí srozumitelnou formu. „Ze své dlouholeté praxe vím, že už i batolata citlivě vnímají změnu atmosféry v rodině – strach, úzkost, smutek – a reagují na ni. Nejčastěji tím, že začnou zlobit, jsou lítostivé, nebo začnou být více bojácné apod.,“ říká Zemanová. Podle ní je velmi důležité, aby se v rodině o nemoci matky mluvilo otevřeně. V atmosféře informačního embarga totiž dítě nemůže sdílet svůj strach, ani hýčkat si naději na úspěšné vyléčení. Komunikační blok může následně v dospělosti vyústit v trauma.  „Není třeba se bránit vyjádření emocí, samozřejmě kontrolovaně. Ukáže to dětem, že také ony mohou sdílet svůj prožitek. Mám ve své péči klienty, kteří přišli právě proto, že v dětství zažili vážnou nemoc někoho z rodičů a nikdo s nimi o tom nemluvil. Neměli možnost sdílet, zůstali se svým strachem sami,“ varuje Zemanová.

Pacientská organizace Mamma HELP proto pro pacientky v Praze otevřela novou psychologickou poradnu zaměřenou právě na tuto citlivou problematiku. Její vznik inspirovaly přímo členky sdružení, které si bolestnou zkušeností, jak mluvit s dětmi o nemoci, samy prošly. „Psycholog vytvoří bezpečné prostředí, vystupuje jako moderátor, zprostředkuje komunikaci mezi členy rodiny. Podpoří matku, aby se nebála o nemoci mluvit. To se následně přenese do klidnější atmosféry v rodině,“ vysvětluje ředitelka Mamma HELPu Jana Drexlerová. Poradna zatím funguje v pilotním provozu, pokud se osvědčí, vznikne i v dalších městech, kde Mamma HELP působí. Otevření specializované odborné poradny pro onkologicky nemocné ženy s dětmi na půdě pražského Mamma HELP centra je reakcí na malou dostupnost této péče v ČR obecně a vrůstající počet pacientek s touto diagnózou mezi ženami mladšího věku.

Výsledky průzkumu

1 z 5 žen by svým dětem neřekla, kdyby jí diagnostikovali rakovinu prsu

37,1 % žen by o své nemoci řeklo dítěti nejdřív na 1. st. ZŠ

25,9 % žen dítěti nejdřív na 2. st. ZŠ

21,1 % žen dítěti předškolního věku

Onkopsycholožka: 5 zásad, jak s dětmi mluvit o rakovině prsu

  1. Buďte otevření, věcní, přímí. Vysvětlete dítěti, co máte za nemoc, jak se budete léčit, jak se změníte fyzicky (např. vypadávání vlasů, úbytek váhy a nechutenství, únava), že nebudete schopná zastat tolik práce v domácnosti apod.
  2. Dovolte dítěti se kdykoliv na cokoliv zeptat. Děti totiž nejvíce traumatizuje, když se „o tom“ nemluví, když panuje nevyřčené pravidlo, že se nesmí zeptat. Pokud ale dítě nechce o nemoci mluvit, nenuťte jej.
  3. Podporujte naději, že se situace vyřeší. Vysvětlete dítěti, že všechny změny v důsledku nemoci jsou jen dočasné. Optimistický, pozitivní přístup k léčbě dává dítěti signál, že se chcete uzdravit.
  4. Sdílejte přiměřeně své emoce z nemoci (smutek, strach, vztek) a ujistěte dítě, že je v pořádku cítit je také. V žádném případě to ale neznamená, že se budete chovat hystericky.
  5. Předejděte zbytečným stráškům. Především malé děti je nutné ubezpečit, že ony samy ani jejich chování (zlobení) nejsou zdrojem ani viníkem nemoci. Menší děti mohou také mít strach z „nakažení“.

 

Pro více informací:

Jana Drexlerová
Mamma HELP centrum Praha
tel.: 272 731 000, 739 632 884
mammahelp@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz

 

 

INFO MAMMA HELP:

Mamma HELP je největší ženská pacientská organizace, která se stará o pacientky s rakovinou prsu a jejich rodiny už od roku 1999. Pomoc nabízí v síti Mamma HELP center, kde poskytuje bezplatné individuální poradenství a psychologickou podporu zejména nově diagnostikovaným pacientkám. Klientky center oceňují především fakt, že se jim v roli terapeutek věnují vyléčené pacientky s vysokou mírou empatie a osobní zkušeností s nemocí. MH centra každoročně zaznamenávají přes 6000 návštěv.