12 čísel za rok 2017

V našich 8 Mamma HELP centrech jsme vloni zaznamenali celkem 6009 návštěv, kontaktů či telefonních intervencí. Osobních návštěv v individuální poradně bylo 1199, telefonních 1335. Pro 227 pacientek to byl jejich 1. kontakt s námi. Odpoledních programů a přednášek se účastnilo 3475 osob.

A jak je to s námi, mammahelpkami? Celkem je nás tu pro vás už 60, z toho 43 teraupeutky, 8 koordinátorek center, 1 ředitelka, 8 lidí v managementu a administrativním zázemí, k dispozici máme také 52 edukátorek s certifikátem k přednáškám o prevenci, a s každým naším centrem spolupracují dlouhodobě onkologové i jiní lékaři, psycholožky, fyzioterapeutky, lektorky – jsou jich desítky.