Akademie pacientských organizací

Měla jsem možnost zúčastnit se za naši organizaci závěrečného setkání Akademie pacientských organizací, kterou pro nás pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Akademie běží již šestým rokem, letos do ní bylo zapojeno 91 pacientských organizací a bylo uskutečněno 25 celodenních seminářů. Letošní závěrečné setkání APO Alumni V se konalo v Rezidenci amerického velvyslance v ČR. Ještě dnes jsem nadšená z prostor rezidence a příjemné atmnosféry tohoto setkání. Děkuji za možnost se zúčastnit!

Jana Smetanová, centrum Hradec Králové