Autorské čtení v Mamma HELP centru Brno

Jedno středeční odpoledne jsme strávily v poetickém duchu spolu s naší členkou – autorkou básní Renatou Mandelíkovou. A protože se blíží jarní dny, vybraly jsme báseň z tohoto období.

Předjaří

Slunce vykouklo, předjaří
se ukazuje,
Sýkorka, kos či pěnkava
si prozpěvuje.

I má duše ke zpěvu se chystá.
Tou krásou jarní je si jistá.

Svou tvář chci vystavovat slunci.
Až paprsky rozzáří mou duši,
ta duše bude mít tisíc uncí!

A mé srdce? Paprsky se laská.
Dobře ví, že přicházíš ty,
moje láska.

Autorka: Renata Mandelíková