Benefiční představení ve Zlíně opět zcela vyprodáno

V úterý 21. října se ve zlínském Městském divadle opět uskutečnilo benefiční divadelní představení ve prospěch Mamma HELP centra, jenž funguje ve Zlíně již osmým rokem.

Kabaret Astragal, jak se představení jmenovalo, se odehrávalo ve Francii. Dramaturg ve hře použil životopisná fakta i díla francouzské literátky Albertine Sarrazine, která kromě zápasů s vlastními démony unikala svému dlouhému trestnímu rejstříku. Mladí herci hráli se strhující vervou, dynamikou a brilancí… a ještě v pozdních nočních hodinách nejspíš v každém z nás tahle inscenace pomalu doznívala.

Pevně věřím, že jsme společně prožili příjemný večer. Mé poděkování patří všem, kdo nás zakoupením vstupenky podpořili. Zejména pak panu řediteli divadla Petru Michálkovi za to, že nám umožnil benefici uspořádat, radní zlínského kraje Mgr. Taťáně Nersesjan za záštitu a finanční podporu, garantovi našeho centra MUDr. Jiřímu Gaťkovi.

Moc bych si přála, aby se ve Zlíně v měsíci říjnu stalo divadelní benefiční představení tradicí a opět se nám podařilo za rok se společně sejít.

Katka Vondráčková