Beseda How is the feel after cancer treatment

Ve firmě ExxonMobil se konala beseda s názvem How is the feel after cancer treatment aneb Jaké to je po léčbě rakoviny zaměřené na rakovinu prsu.

ExxonMobil je velká nadnárodní firma sídlící již patnáctým rokem na pražské Flóře s mezinárodním týmem. Komunikačním jazykem společnosti je proto angličtina a ve stejné řeči probíhala i naše prezentace. Besedy se účastnily zaměstnankyně, které samy nebo jejich blízcí si léčbou prochází.

Naše beseda probíhala v rámci firemního projektu pro zaměstnance s různými zdravotními omezeními. Na začátku jsme představily naši organizaci, její služby a aktivity. Nejvíce zaujalo individuální poradenství, projekt Říct to dětem a nadchlo Mamma BEER, stejně tak klip s Tomášem. Druhá část setkání byla hlavně o osobních příbězích našich mammahelpek spojených s dotazy.

Vše probíhalo za velmi intimní atmosféry, ženy se otevřeně ptaly na nejrůznější věci z průběhu nemoci a po ní. Vzhledem k věku většiny účastnic je zajímalo, zda je možné mít po léčbě děti, ale ptaly se i na to, jestli se bojíme smrti, jaké to je žít po mastektomii, co nemoc udělá se vztahem atd. Došlo i na slzy.

Na závěr si ženy vyzkoušely samovyštření na našem trojprsí a zkusily si zasoutěžit, která najde zdravý prs mezi dvěmi nemocnými. Tím se ze slz přešlo k úsměvu. Domů si pak odnesly naše anglicky psané letáky jak o samovyštření, o projektu Breastman, tak i brožuru Říct to dětem.

Podařilo se nám i přes dané téma navodit příjemnou atmosféru a domů jsme odcházely s pocitem, že to odpoledne mělo smysl a našimi příběhy jsme tak pomohly a morálně vzpružily pár, nemocí unavených, duší.