Biopsie

Kdy?

Provádí se, pokud  je během vyšetření prsu  nalezeno podezřelé ložisko v prsu, případně v uzlinách.

Co je to biopsie?

Jedná se o odběr vzorku podezřelé tkáně jehlou z prsu k histopatologickému vyšetření. Díky biopsii dnes zásadním způsobem ubylo zbytečných operací prsu pro nezhoubné změny. Proto by se měla provádět vždy před operací, aby se lékař mohl rozhodnout pro nejvhodnější léčebný postup.

Výkon se dnes provádí výhradně za kontroly zobrazovacími metodami a jehlu je tak možno zavést do místa cíleně. Provádí se ambulantně, za místního znecitlivění, a trvá max. půl hodiny.

2 základní typy biopsie

Core-cut biopsie – biopsie tenkou jehlou

Lékař zavede speciální jehlu do místa odběru (pod kontrolou ultrazvuku) pomocí mechanizmu s pružinkou, který se podobá pistoli.

Vakuová biopsie – SVAB

Umožňuje z jednoho vpichu odebrat potřebné množství tkáně. Vzorky jsou pomocí podtlaku (vakua) odsáty vnitřkem jehly ven z prsu. Tím, že se v jednom místě jehla otáčí, vlastně vykrouhá dokola podezřelou tkáň a získá se tak daleko větší množství materiálu k vyšetření než při klasické biopsii. Touto cestou je zajištěno spolehlivější určení diagnózy. Stereotaktická vakuová biopsie pod kontrolou mammografu (SVAB) se používá v případech, kdy nález není viditelný na ultrazvuku. Nejčastěji to bývá u nálezu shluku mikrokalcifikací (zvápenatělých teček) zjištěných při mammografii, které mohou být někdy jediným příznakem počínajícího nádoru prsu.

Vakuová biopsie pod ultrazvukovou kontrolou může být v případě nenádorového ložiska dokonce léčebným výkonem. Z tohoto  důvodu se používá v situacích, kdy je podezření na nádorový původ ložiska nízké.

Před vyšetřením je nutné vyšetřit krevní srážlivost.

Komplikace výkonu bývají zcela minimální. Nejčastěji se vyskytuje krvácení (modřina) v místě vpichu a bolestivost. Vzácně se může objevit zarudnutí prsu a zvýšená teplota z důvodu zánětu po biopsii. V tom případě je nutné navštívit lékaře.

V den vyšetření je doporučeno omezit tělesnou zátěž, nesportovat a neužívat acylpyrin (zvyšuje krvácivost a tím může zhoršit případnou modřinu).

Na bolest je možné užít jiná běžná analgetika (brufen, paralen apod.).

 

Když jdete na biopsii, nemusí to nutně znamenat, že máte rakovinu.