Blahopřání k 30. narozeninám klubu Diana

Milé kolegyně a přítelkyně,

ráda bych dnes, při oslavě vašeho výročí, vyjádřila hluboký obdiv k historii vašeho Klubu Diana. Mám za to, že tato historie je zcela výjimečná, a to z více důvodů. Před třiceti lety, v době, kdy jste váš spolek zakládaly, pacientské organizace tohoto typu v České republice běžně neexistovaly. Klub Diana se tak stal průkopníkem, co se týče způsobu vzájemné pomoci a podpory onkologických pacientů a pacientek. Jistě jste musely hledat nejen cesty, jak tuto pomoc organizovat, ale také jak Klub Diana spravovat, jak spolupracovat s lékaři, a v neposlední řadě, jak se učit o tehdy tabuizovaném tématu – zhoubné nemoci  – mluvit. Nejen sami mezi sebou, ale časem také veřejně.  Vím, že to před třiceti lety nebylo vůbec snadné.

Vážím si ale také toho, že jste i po dlouhých třech desítkách let vytrvali, že jste tady a stále si vzájemně pomáháte, stejným způsobem a se stejným cílem. A že se vám daří nacházet další ochotné a obětavé lidi, kteří nezištně pro Klub Diana pracují.

Znám se osobně s řadou z vás, ale já dnes chci za sebe vzpomenout především na Evu Najvarovou, kterou jsem poznala už v době, kdy náš Mamma HELP začínal. Mnohokrát jsme pak spolu probíraly, co a jak se v pacientských organizacích děje, co a jak by šlo možná udělat líp. Jejích názorů jsem si vážila, stejně jako její otevřenosti. A i když jsme někdy ne ve všem spolu souhlasily, nikdy to mezi nás nevneslo nedůvěru – alespoň já jsem ten pocit nikdy neměla. Mrzí mě, že jí to mohu říct už jen tímto způsobem. Evo, děkuju.

Vážím si přátelství, které věřím, že mezi Mammahelpkami a Dianami přetrvává, i když se už tolik nevídáme na společných akcích jako kdysi. Čas běží stále rychleji, roky nám přibývají a energie možná trochu ubývá…ale myslím, že pořád máme touhu udělat něco pro druhé a tím vlastně i pro sebe.

Chci vám, milé Diany, poblahopřát k těm úspěšným a obdivuhodným rokům plným elánu a nadšení pro společnou věc, a přeji vám za sebe i všechny Mammmahelpky hodně zdraví a taky sílu ještě dlouho vytrvat.

S úctou vaše

Mgr. Jana Drexlerová

Mamma HELP, z. s.