Cena Via Bona – hlasujte pro mammahelpku Marcelu

V letošním ročníku postoupila mammahelpka Marcela Mejstříková až do finále v kategorii Závěť pomáhá.

Svým hlasem můžete Marcelu podpořit a pomoci jí získat Cenu Via Bona 2018 za filantropii.

Hlasujte pro Marcelu zde >>

A jaký je příběh Marcely?

Svůj majetek odkázala na pomoc s nemocí, kterou si sama prošla

Tato aktivní osmdesátnice si před lety sama prošla zkušeností s onemocněním rakovinou prsu. Nejen, že nad nemocí zvítězila, ale znamenala pro ni začátek nového životního období. Společně s Janou Drexlerovou a jejich lékařem MUDr. Václavem Pechou založila v roce 1999 sdružení Mamma HELP, které ženám s rakovinou prsu dodnes pomáhá.

Protože paní Marcela ztratila všechny své blízké, považuje Mamma HELP za svou rodinu. Několik let zde sama pracovala jako terapeutka a dodávala sílu k uzdravení dalším ženám, pomáhala zakládat centra i v ostatních městech. Celý život se věnovala také umělecké činnosti a v ruční tvorbě nepřestává ani v penzi – šije a tvoří výrobky pro benefiční akce, její látková kočka je již několik let „bestsellerem“. Výtěžek z prodeje výrobků putuje na financování nezbytných provozních nákladů center Mamma HELP.

Paní Marcela i ve svých 83 letech umí užívat života naplno a s optimismem. Do minulosti se nevrací, žije přítomností, ale také budoucností. Ví, že bude moci pomáhat ženám s rakovinou prsu i po smrti. V roce 2014 se totiž rozhodla, že sdružení Mamma HELP odkáže celé své jmění. Získané finanční prostředky pomohou překlenout případné obtížné období stávajících center nebo také přispět k otevření centra nového.

Hlasujte pro Marcelu zde >>

Děkujeme za Vaši podporu.