Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2014 získala Pauline Ivanyi

Cena Ď se uděluje každoročně, letos již po čtrnácté. Mamma HELP nominoval na tuto cenu naši dlouholetou dobrovolnici – Pauline Ivanyi, která brněnskému centru pomáhá již od roku 2005 (zejména psychologická podpora, pomoc při zajišťování akcí apod.) a touto formou jsme jí chtěli poděkovat. Udělování cen Ď probíhá nejdříve v rámci krajských kol, udělení ceny Ď v rámci Jihomoravského kraje se uskutečnilo 4. dubna 2014 ve Znojmě. Setkali se zde zástupci organizací spolu s těmi, které na toto ocenění nominovali a porota, která vybírala vítěze. Celou akci moderoval za pořadatele pan Richard Langer. Vše se odehrávalo v útulné Restauraci u Radnice. Porota, která vybrala vítěze to neměla v žádném případě jednoduché, protože poděkování si zaslouží všichni nominovaní. Cenu Ď za Jihomoravský kraj si odvezla naše Pauli a jak říká pan Langer: „ Život jde stále kupředu, ale za čtrnáct let se nezměnila jedna z původních myšlenek ceny Ď, ať jde o finále nebo kola v krajích – cena Ď má sice své „vítěze“, ale nemá poražených. Všem je důstojně, mile a nahlas poděkováno …. Pouze držitelé cen jsou více „vidět“, aby právě jejich příběh mohla média představovat veřejnosti a tím inspirovat okolní svět.“ Teď bude následovat celostátní finále ceny Ď 2014 a to se uskuteční 24. června 2014 v Národním divadle v Praze. Všechny nominace, které nezískaly v krajských kolech cenu Ď se zde ucházejí o jednu z mnoha celostátních cen Ď (podle kategorií). Ti, kteří získali krajskou cenu Ď, se v rámci finále v Národním divadle budou ucházet přímo o hlavní cenu GRAND PRIX Ď 2014. Celostátní Kolegium zde ze čtrnácti vítězů krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie.

Často se stává, že to, co druhý člověk dělá navíc, bereme zcela automaticky a často zapomínáme poděkovat. Pauli, děkujeme.

Poslechněte si zvukový záznam z okamžiků předání ceny, včetně fanfáry.

St. Absolínová