Český den proti rakovině (Květinový den)

Dobrovolníci, pokud máte zájem nám pomoci s prodejem kytiček v našich Mamma HELP centrech (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Přerov, České Budějovice), kontaktujte nás. Český den proti rakovině (Květinový den) se koná ve středu 13. května, doprodej kytiček je letos možný i v následující den. Peníze z celonárodní sbírky pomůžou i našemu sdružení, kde zdarma pomáháme ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám. Děkujeme vám.

Český den proti rakovině

Celonárodní veřejnou sbírku Český den proti rakovině letos Liga pořádá ve středu 13. května. Dobrovolníci ve žlutých tričkách, kterých je úctyhodných 13 000, budou nabízet v ulicích měst žluté kytičky se stříbrnou stužkou. Barva stužky symbolicky vyjadřuje 25 let činnosti Ligy v České republice. Kytičky se budou prodávat již tradičně za minimální příspěvek 20 Kč. Devatenáctý ročník sbírky letos doprovází informační kampaň k prevenci rakoviny reprodukčních orgánů, a to jak u žen, tak u mužů.

25 let Ligy proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha zahájila svou činnost na počátku roku 1990 jako jedna z prvních neziskových organizací v tehdejším Československu. „Za 25 let činnosti Liga rozdělila více než 255 miliónů Kč, které věnovala na nádorovou prevenci (40 %), na programy mířící ke zlepšení kvality života onkologických pacientů (35 %) a na podporu výzkumu, investičního vybavení onkologických pracovišť a hospiců (25 %),“ rekapituluje současná předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová.

Sbírka Český den proti rakovině

Tradiční květnová sbírka, letos ve středu 13. května, případně ve čtvrtek 14. května,  přináší Lize finance, díky kterým může realizovat svůj program a zároveň nabídnout statisícům spoluobčanů informace o prevenci rakoviny. Každý dárce, který si koupí žlutou kytičku měsíčku lékařského, dostane také informační letáček. Letos Liga rozhodla upřít pozornost veřejnosti na nádorová onemocnění reprodukčních orgánů. Z letáčku se tak dárce dozví doporučení, jak snížit riziko onemocnění, ale také, co udělat pro to, aby případná rakovina děložního čípku, vaječníků či varlat byla zachycena včas, totiž v raném stádiu, kdy je reálná šance na plné uzdravení.

Údaje ke sbírce:

  • více než 13 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách
  • 900 000 kytiček se stříbrnou stužkou a letáčků
  • 6700 pokladních vaků
  • 1100 míst v celé České republice
  • více než 900 spolupracujících subjektů (209 středních škol, 216 základních škol, 63 sdružení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), 68 pionýrských skupin, 62 skautských oddílů, 74 místních organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 30 místních knihoven, 24 základních organizací ČSŽ, 21 oblastních spolků ČČK, 50 jednotlivců, 95 ostatních (obce, firmy, MŠ, ale také např. KDU-ČSL Jihomoravského kraje, které objednalo 13 000 kytiček)…

Doprovodné akce:

Celodenní program ve žlutém stanu

            V Praze bude ve středu v den sbírky na nám. Republiky postaven žlutý stan, odkud bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas Radiožurnál dopolední program. Hostem Lucie Výborné bude od 10 hodin předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová. Odpoledne bude pódium patřit doprovodnému programu, ve kterém se vystřídají zpěváci i tanečníci, zazpívá mj. Vladimír Hron, bude znít keltská hudba, představí se také stepaři. Na pomoc dobrovolníkům nabízejícím kytičky přijdou sourozenci Gondíkovi, Aleš Háma, Martin Zounar, Heidi Janků, vítězky minulých ročníků soutěže Česká Miss a další. Od 12 hodin budou návštěvníkům k dispozici lékaři v provizorních „ordinacích“, kde mohou zájemci konzultovat své problémy s onkology či dermatology.

Zázraky přírody v České televizi

Liga proti rakovině Praha v roce 25. výročí svého založení také zaujala Českou televizi, a stala se tak první neziskovou organizací, které byl věnován jeden ze zavedených formátů ČT, konkrétně pořad Zázraky přírody, který se vysílal 2. května. Diváci během pořadu posílali dárcovské SMS zprávy, celkem jich bylo 18 425.

Děkovný koncert

Večer bude poděkováním všem spolupracovníkům při sbírce, ale také rekapitulací 25 let úspěšného působení LPR Praha na poli prevence a všestranné pomoci v boji s rakovinou. V bohatém uměleckém programu vystoupí houslový virtuóz Pavel Šporcl, klavírista Martin Kasík, operní pěvkyně Eva Müllerová, Zemlinského kvarteto a dětský pěvecký soubor Sedmihlásek s Jaroslavem Uhlířem.

 Téma letošní sbírky

Důvodem letošního zacílení Ligy na nádorová onemocnění reprodukčních orgánů je především skutečnost, že na tato onemocnění zbytečně každoročně umírají naši spoluobčané jen proto, že příznakům onemocnění nevěnovali včas dostatečnou pozornost (např. u rakoviny varlat) nebo nevyužívali skríningová vyšetření (stěr z děložního hrdla). Primář MUDr. Daniel Driák, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK Praha a Nemocnice Na Bulovce osvětluje situaci v České republice: „Příznivou informací je, že sledujeme stagnaci, respektive pokles úmrtnosti na zhoubné nádory obecně u mužů i žen, ve výskytu u nás dlouhodobě přetrvává nepříznivá situace, počty nově hlášených případů převyšují evropský standard.“ Liga proto v letošním letáčku, který ke každé kytičce dárce obdrží, vyzývá ženy, aby rozhodně nezapomínaly na pravidelné roční prohlídky gynekologem, muže, aby sledovali změny na varlatech, rodiče, aby využili možnosti očkování svých dcer proti lidskému papilomaviru.

Prevence kožních nádorů

Liga bez ohledu na to, které téma zvolí jako ústřední pro daný rok, pravidelně upozorňuje vedle triády nekouření – pravidelný pohyb – racionální strava také na nutnost chránit se před slunečním zářením a pozorovat změny na kůži. Proto v den sbírky v Praze a při podzimní putovní výstavě Každý svého zdraví strůjcem v mnoha dalších městech nabízí zájemcům vyšetření kožních znamének lékařem – dermatologem. Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. potvrzuje smysl spolupráce: „Při vyšetřeních na akcích pořádných Ligou naši lékaři nacházejí případy zhoubných nádorů včetně nebezpečného maligního melanomu. Každým včasným záchytem tak doslova můžeme zachránit lidský život.“

Kontakty

www.lpr.cz, www.denprotirakovine.cz

Český den proti rakovině