Charitativní seminář

Pomáháme kampani Říjen v růžové. Výtěžek z vybraného dobrovolného vstupného putuje pro Mamma HELP centrum Olomouc.

FN Olomouc, knihovna I. chirurgické kliniky, budova FJ

Dne 22. 10. 2013, od 14.00 do 19.00 hodin

 Program

14.00 – 14.30              Úvod – Karla Otavová, Mamma HELP centrum Olomouc, Iveta Hatalová, FN Olomouc

14.30 – 15.00              Komplexní péče o pacientky po ablaci v ŠN – Šumperská nemocnice a.s. – Olga Davidová

15.00 – 15.30              Rehabilitace u pacientek po ablaci v ŠN – Šumperská nemocnice a.s. – Martina Zajíčková

15.30 – 16.00              Možnosti rekonstrukce prsu – MUDr. Daniel Stehlík

16.00 – 16.30              Závěrečná fáze úplné rekonstrukce prsu – MUDr. Jiřina Šilhánková

16.30 – 17.00              Expandéry v plastické chirurgii – Jana Chytilová

17.00 – 17.30              Rekonstrukce prsu – Alena Večeřová

17.30 – 18.00              Za dekolt krásnější – Marta Vychodilová

18.00 – 18.30              Estetická operace horních víček – Hana Pavlíková

18.30 – 19.00              Závěr, diskuze

 

Přihláška na seminář: iveta.hatalova@fnol.cz nebo 588 442 748 do 10.10.2013.

Certifikát o absolvování odborného semináře s kreditními body bude vydán po ukončení akce.

 

Ve spolupráci s Mgr. Věrou Smolíkovou – I. Chirurgická kinika FN Olomouc

Odborný garant: MUDr. Jiřina Šilhánková, Hatalová Iveta – FN Olomouc