Chcete vědět jak si v hodnocení kvality stojí vaše nemocnice či pojišťovna?

Vyhodnocení celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2019“ a „Zdravotní pojišťovna roku 2019“

Nejlepší nemocnice

Hodnocení se skládá z těchto 4 částí:

  • finanční kondice nemocnic,
  • bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů (hlasovalo 54.649 pacientů),
  • bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů (hlasovalo 39.469 pacientů),
  • bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic (hlasovalo 6.806 zaměstnanců).

Tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách organizace HealthCare Institute o.p.s., zde >> http://www.hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2019.html

Zdravotní pojišťovna roku

Tento projekt je unikátním žebříčkem zdravotních pojišťoven z pohledu:

  1. pojištěnců, průzkum, který probíhá z části jako mystery client zdravotních pojišťoven a také prostřednictvím hlasování hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic (jaro – podzim 2019),
  2. preventivních programů pro děti a dorost (jaro – podzim 2019),
  3. finančního zdraví zdravotních pojišťoven (jaro – podzim 2019),
  4. ředitelů nemocnic – osloveno 154 českých nemocnic (jaro 2019),
  5. ambulantních lékařů – osloveno více než 10.000 ambulantních lékařů (jaro – léto 2019),
  6. online komunikace – hodnocení webových stránek zdravotních pojišťoven.

Tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách organizace HealthCare Institute o.p.s., viz následující webový odkaz: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/zdravotni-pojistovna-roku/zdravotni-pojistovna-roku-2019.html

Efektivní nemocnice

14. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2019 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ se konal na začátku prosince v Praze. Pro Vaši informaci si Vám dovolujeme zaslat webový odkaz, kde naleznete výstupy z této akce, viz: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/efektivni-nemocnice/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2019.html