4. Co je dispenzární péče

Jde o vyhláškou č. 60/1997 Sb. stanovené stavy a nemoci, které jsou v době zařazení do dispenzární péče ve stabilizovaném stavu, ale předpokládá se, že by mohlo dojít ke zhoršení,a cílem je kontrolním vyšetřením klinickým nebo laboratorním předpokládanému zhoršení předejít. Jde o zdravotní péči plně hrazenou z prostředků zdravotního pojištění.Zaměstnanecká preventivní zdravotní péče, resp. povinnosti zaměstnavatele v oblasti závodní preventivní péče zpřesňují a rozšiřují ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,s účinností od 1.1.2001.

V České republice existuje systém preventivních prohlídek podložených právní normou. Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou je stanoven obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek a jež je prováděcí vyhláškou k zákonu č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zaručuje občanovi plnou úhradu ze zdravotního pojištění u všech vyšetření, která jsou v ní zmíněna, avšak jen občanům, registrovaným u praktického lékaře podle vlastního výběru; neregistrovaný občan si komplexní preventivní prohlídky hradí sám, i když je pojištěn.

Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření.

Součástí preventivní prohlídky je:

 • screeninig nádoru konečníku a tlustého střeva a test na okultní (skryté) krvácení, jež se provádí u osob nad 50 let věku ve dvouletých intervalech
 • screeninigové mamografické vyšetření od 45 do 69 let věku ženy ve dvouletých intervalech

(novela č.372/2002 Sb.)

Ve snaze o co nejširší rozšíření informací o možnostech preventivního opatření byl vypracován Evropský kodex proti zhoubným nádorům. Kodex je tvořen souborem deseti doporučení, jejichž dodržováním se může jedinec do určité míry ochránit před nádorovým onemocněním.

Dodržování těchto zásad doporučujeme také při léčbě rakoviny i po jejím vyléčení (období remise):

 1. Nekuřte! Kuřáci, přestaňte kouřit co nejdříve a nekuřte v přítomnosti jiných osob. Jste-li nekuřáci, neexperimentujte s kouřením!
 2. Pokud pijete alkoholické nápoje ať už pivo, víno nebo lihoviny, omezte jejich spotřebu!
 3. Zvyšte svůj denní příjem zeleniny a čerstvého ovoce, jezte často obilniny s vysokým obsahem vlákniny!
 4. Chraňte se před nadměrnou tělesnou hmotností, zvyšujte tělesnou aktivitu a omezte příjem tučných jídel!
 5. Nevystavujte se nadměrně slunečnímu záření. Vyhněte se přílišnému opalování, vyvolávajícímu popálení kůže, zejména v dětském věku!
 6. Dodržujte přísně všechna opatření a bezpečnostní předpisy na pracovištích, zaměřené na zamezení expozice známým kancerogenním látkám!
 7. Navštivte lékaře, zjistíte-li zduření (bouli), nehojící se ránu, névus( mateřské znaménko), který změnil barvu, velikost, tvar, anebo zjistíte-li jakékoli abnormální krvácení!
 8. Navštivte lékaře, máte -li dlouhodobé zdravotní obtíže, např. přetrvávající kašel, chrapot, změny ve vyprazdňování stolice nebo nevysvětlitelný úbytek hmotnosti!
 9. Absolvujte pravidelné gynekologické prohlídky, spojené s odběrem stěrů z děložního krčku!
 10. Provádějte pravidelně samovyšetření prsů,. Zúčastňujte se organizovaných mamografických screeningových vyšetření (nad 45 let věku)!
 11. hemokult nad 50 let věku!

 

Zdroj: Masarykův onkologický ústav