3. Co je následná péče – význam prevence

Omezení výskytu nádorových onemocnění je chápáno jako celospolečenský úkol. K včasnému záchytu onkologického onemocnění a také k včasné diagnostice možného znovuobjevení již léčeného nádorového onemocnění slouží mechanismy prevence.

Význam prevence

Prevence znamená předcházení nemoci. Prevenci rozlišujeme na prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence

je zaměřena na zdravou populaci. Cílem je především předejít onemocněním. Cílem onologické prevence je pak předcházení vzniku nádorového onemocnění.

Součástí primární prevence je také zlepšování zdravotního stavu a zdravého životního stylu, posilování zdraví, ovlivňování špatných návyků, jako je kouření tabáku, nadměrné slunění, stravovací návyky, sexuální chování, nadměrné požívání alkoholu a jiné.

Sekundární prevence

je zaměřena na včasné zjištění onemocnění. Jejím hlavním úkolem je zabránit rozvoji již vzniklého onemocnění. U onkologického onemocněníto platí zvláště. Proto je důležité se o preventivní onkologickou prohlídku aktivně zajímat.

U nemocných, kteří prodělali protinádorovou léčbu je kromě rizika návratu onemocnění (recidivy) i jisté riziko vzniku dalšího nádorového onemocnění. Pro onkologického pacienta je proto vhodná a nezbytně nutná terciální prevence.

Terciální prevence

v onkologii znamená sledování nemocných s vyléčeným nádorovým onemocněním, s cílem včas odhalit návrat nemoci (recidivu), která byla vyléčena nebo u které již vymizely příznaky nebo opětovné objevení se příznaků nemoci (relaps), která již byla v klidovém stadiu onemocnění (remisi). K zajištění terciální prevence významně přispívá dispenzární péče o onkologického pacienta.

 

Zdroj: Masarykův onkologický ústav