Děkujeme Štěpánce Duchkové, která během podpořila Mamma HELP

Velká gratulace a poděkování patří Štěpánce Duchkové, která uběhla adidas Běh pro ženy na 5 km a podpořila tak naši organizaci.

Děkujeme!

Štěpánka Duchková

Štěpánka Duchková

Štěpánka Duchková