Den zdraví v Letovicích

Letovice jsou členem Národní sítě Zdravých měst ČR a „Den zdraví“ se zde koná každoročně. Toho letošního, který se uskutečnil v úterý 7. 10. 2014 jsme se zúčastnili také. Tato a podobné akce jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu a občané se zde mohou dovědět, jak správně pečovat o své zdraví nebo jak předcházet zdravotním obtížím. Mamma HELP měl co nabídnout – přednášku „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“, kterou motivujeme zdravé ženy k mammárnímu screeningu, stolek kde si mohli zájemci na fantomovém modelu vyzkoušet samovyšetření prsu a získat informace o prevenci a nechyběla ani ukázka našich výrobků. Tímto ovšem naše spolupráce s Letovicemi nekončí. V místní knihovně budou ještě letos k vidění naše obrázky, které naše klientky namalovaly v rámci areteterapie.

St. Absolínová