Den zdraví v Náchodě

Na „Den zdraví“ v Náchodě byla dopoledne zima a velký vítr. Přítomné ženy jsme proškolily v postupu samovyšetřování prsou a povídaly si s nimi o prevenci. Setkaly jsme se také s herečkou Uršulou Klukovou, která se zastavila i u naší edukace a s vážnou tváří. Jinak všechny zahřívala svým širokým úsměvem a optimismem. Odpoledne již vykouklo sluníčko a i díky všem zúčastněným to bylo v Náchodě příjemné setkání.

Jana a Alena