Děti dětem

V čekárně brněnské vojenské nemocnice budete mít koncem února a v březnu možnost shlédnout výstavu, kterou vytvořily ve prospěch organizace Mamma HELP děti z výtvarného kroužku DDM Helceletka v Brně – pobočky Domeček,  pod vedením Kláry Kleinerové.

Organizace Mamma HELP by ráda touto výstavou upozornila na projekt JAK TO ŘÍCT DĚTEM, který je zaměřen na problematiku komunikace v rodině, ve které onemocní maminka nezletilých dětí.

Nosnou myšlenkou celého projektu je, aby se děti, které vyrůstají v rodině bez velkých životních problémů, zamyslely nad tím, že ostatní děti takové štěstí nemusí mít a vyrůstají třeba se strachem o svoji maminku. Pozitivní je, že svoje díla jsou malí umělci ochotni věnovat ve prospěch dobré věci.

Vystavující děti

Vystavující děti