„Dnes v růžové“ v Plzni… poděkování

Proč „Dnes v růžové?“

Protože růžová barva je barva boje proti rakovině prsu.

Říjen, měsíc boje proti rakovině prsu, odstartovalo naše plzeňské centrum již 30. září slavnostním setkáním spojeným s benefičním představením „Mejdan manželek šílených“ v komediálním soukromém divadélku PLUTO Mgr. Jindřišky Kikinčukové v Plzni Doubravce.

Paní Kikinčukové chci touto cestou poděkovat za vstřícnost a stálou podporu našeho centra, které podporuje dlouhodobě především sníženým vstupným pro všechny členky sdružení Mamma HELP. Děkujeme za to, že jsme mohli shlédnout úžasné veselé představení s úžasnými hereckými výkony všech představitelů, a to především pana Bronislava Kotiše, který se představil hned v pětiroli různých manželů. Po celou dobu představení se všech 150 diváků jen smálo, smálo a smálo! Představení nás všechny pohltilo a v tu chvíli jsme zapomněli na všechny naše starosti i bolístky. Vždyť smích je kořením života!

Velké poděkování patří Jindřišce Kikinčukové, její dceři Kamile Kikinčukové za krásný zpěv a Bronislavu Kotišovi za příjemnou besedu s diváky, která byla osvěžením našeho krásného odpoledne. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na naši další spolupráci. Jindřiško díky!

Další naše poděkování patří Akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni Skvrňanech, jmenovitě ředitelce školy paní Mgr. Janě Linhartové a vedoucí odborného výcviku paní Zuzaně Vojáčkové. Studenti školy pro naši akci připravili růžové občerstvení. Krásně vypadalo i chutnalo! Díky! S akademií spolupracujeme v současné době i na dalším našem projektu „Holky, už mi zase chutná!“ a těšíme se na naše další společné aktivity.

Celý náš projekt „Dnes v růžové“ bychom nemohli uskutečnit bez finanční podpory městského obvodu Plzeň 4 Doubravka. Za podporu děkujeme a doufáme, že podpoří i naše další projekty a aktivity.

Poděkování patří i všem mammahelpkám, které se na přípravě i průběhu akce podílely. Některé dojely až z Prahy! Děkujeme.

Děkujeme i všem účastníkům akce „Dnes v růžové“za to, že nás tímto způsobem přišli podpořit a dozvědět se i něco víc o Mamma HELPU, rakovině prsu a její prevenci. Věříme, že se setkáme na našich dalších akcích.

Marcela Špánková, koordinátorka Mamma HELP centra Plzeň