Edukace v Poliklinice na Zahradníkově ulici

V pondělí se konala na Zahradníkově ulici edukace u stolečku – zájem návštěvníků byl poměrně veliký. Informovaly se hlavně ženy, ale protože výstava zaujala i muže, několik si jich vzalo letáček určený mužům. Z toho máme radost, protože problematika onemocnění se týká vždy celé rodiny a letáčky na to upozorňují.