Fakultní nemocnice Hradec Králové ošetří díky modernizaci a nákupu třetího lineárního urychlovače více pacientů

Fakultní nemocnice Hradec Králové začátkem prosince dokončila modernizaci dvou zastaralých lineárních urychlovačů, již od letošního jara funguje v přístavbě Pavilonu profesora Bašteckého třetí lineární urychlovač. Pořízení trojice urychlovačů stálo přes 180 milionů korun, zhruba 70 milionů stála výstavba přístavby pro jeden z urychlovačů. Díky projektu na pořízení nového přístroje a modernizaci původních nemocnice může ošetřit více onkologických pacientů a lépe, než tomu bylo doposud.

Lineární urychlovače se užívají k ozařování zhoubných nádorů, záření proniká i k nádorům uloženým hluboko v těle a současně méně poškozuje okolní tkáně. „Nové přístroje nám umožní nejen aplikovat léčbu většímu počtu pacientů, ale i zavést provádění některých nových technik, například ozařování prsu v hlubokém nádechu či stereotaktické ozařování.  Přesnost aplikace záření u těchto moderních přístrojů je minimálně srovnatelná s protonovou terapií,“ uvedl přednosta Kliniky onkologie a radioterapie FN HK prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

Ve FN HK sloužily zhruba deset let dva přístroje, které již nevyhovovaly požadavkům moderní medicíny. Na dvojici přístrojů nemocnice každý den ozářila na 120 pacientů z Královéhradeckého kraje i okolních regionů, nyní se kapacita zvýšila o zhruba šest desítek pacientů. Fakultní nemocnice Hradec Králové každoročně investuje do modernizace přístrojového vybavení desítky milionů korun, například letos pořídila nové mamografické přístroje na Radiologickou kliniku FN HK za 16,5 milionu korun.