Iyengar Yoga Institut Praha bude pořádat workshop zaměřený na rakovinu prsu

Iyengar Yoga Institut Praha je místem, kde se učí jóga trochu jinak. Výuka je vedena certifikovanými lektory, kteří procházejí tříletým studiem, které jde do hloubky a detailů. Skupinové lekce probíhají 6 dní v týdnu ve dvou sálech, skoro po celý den a jsou rozděleny podle stupně pokročilosti studenta, ale i podle kvalifikace lektora (senior, introductory, trainee). Lektoři s nejvyšší kvalifikací (senior teachers) jsou zkušení učitelé, kteří vedou nejen skupinové lekce, ale zaměřují se i na výuku studentů s různými zdravotními omezeními. Therapy lekce jsou oblíbené a vyhledávané právě proto, že  vedou studenty k pochopení jejich zdravotních problémů nejen na fyzické úrovni. Díky pravidelnému cvičení Iyengar jogy mnozí studenti, díky své píli a kontinuální praxi, dosahují nejen zlepšení, ale někdy i úplného vyřešení zdravotních omezení.

Iyengar Yoga Institut se již v minulosti podílel na charitě a v této činnosti bude pokračovat i nadále. Rozhodli jsme se podpořit Mamma HELP z důvodu, že rakoviny prsu přibývá a my víme, že každá finanční podpora je přínosem. Chceme pomáhat nejen finanční částkou, ale máme co nabídnout i po odborné stránce. Speciální therapy lekce jsou velmi vhodné pro ženy postižené rakovinou prsu a mohou výrazně přispět ke zlepšení fyzického stavu, ale i psychiky. Na konci ledna (26. 1. 2019) budeme pořádat workshop zaměřený na rakovinu prsu. Představíme sekvenci pozic zaměřenou na prevenci a dotkneme se ásánové praxe v průběhu léčby. 3 hodinový workshop bude zakončen přednáškou odbornic z Mamma HELP na téma Možnosti prevence rakoviny prsu. Všichni jsou srdečně zváni.

Helena Kubrychtová Bártová

Podrobnosti ohledně možnosti zúčastnit se workshopu v Iyengar Yoga Institutu 26. 1., dostaneme začátkem nového roku.