Jízda pro zdraví

Za krásného slunečného počasí jsme Jízdou pro zdraví ve čtvrtek 5.10. podpořili všechny pacientky s rakovinou prsu.

A že to byla jízda!

Většina účastníků jízdy v růžové jela na růžových kolech a ti, na které se růžová kola nedostala, jeli na kolech vlastních.

S nadšením a výbornou náladou!!

Na startu, na náměstí Přemysla Otakara II., jsme společně se zástupci Statutárního města, náměstky Mgr. Petrem Podholu, Ing. Františkem Konečným, Ph.D., a zastupitelkou doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., přestřihli růžovou pásku a vydali se na téměř 7km jízdu nejdříve okolo náměstí, dále po cyklostezce, k Lučnímu Jezu, do Stromovky a zpět do našeho centra na Lannově tř. 63/41.

Děkujeme všem účastníkům jízdy a velice si vážíme jejich času, kdy neváhali ženy s touto nemocí podpořit!

Věříme, že jim došel ode všech vzkaz, že „na to nezůstaly samy“!

Děkujeme všem partnerům našeho centra za jejich podporu, bez které by se nemohla uskutečnit ani tato akce, Jihočeskému kraji, Statutárnímu městu, společnosti E.ON, Českému rozhlasu České Budějovice.

Mirce Nezvalové, moderátorce Českého rozhlasu, která všechny přihlížející, a že jich bylo!, na náměstí seznámila s myšlenkou naší jízdy, společnosti REKOLA, za zapůjčení růžových kol a Městské policii za zajištění provozu při startu a dalším průběhu jízdy.

Všichni přispěli k tomu, abychom dojeli bezpečně a s úsměvem! Pro naše i Vaše zdraví!

Děkujeme vám všem!!

Lída Kubátová

Fotogalerie REKOLA

foto: Jakub Staněk