Karcinom mammy a my

Karcinom mammy a my, je název konference, která se konala v Plzni ve spolupráci s FZS ZČU Plzeň a FN Plzeň k 20.výročí založení Mamma HELP. Vyslechli jsme mnoho zajímavých a poučných sdělení od přednášejících z oblasti genetiky, psychologie, onkologie, výživy, rehabilitace, rentgenologie a jiných dalších oborů. Na našem stánku pod vedením edukátorek Hely a Katky, si účastnice vyzkoušely také správnou techniku samovyšetření. K dobré pohodě přispěla i ochutnávka Mamma BEER.