Kingspan Běh proti rakovině v Hradci Králové

Letošního charitativního Běhu proti rakovině, který byl součástí Hradeckého maratonu a půlmaratonu se zúčastnilo 628 startovacích čísel a Běh tak přispěl na konto Kliniky onkologie a radiologie FN Hradec Králové více než 446 tisíci korunami. I naši příznivci přispěli! My jsme opět sdíleli stan s Nadací východočeské onkologie a za to děkujeme!

Těšíme se na setkání za rok na stejném místě!