Kniha Lenky Pelánkové O mamince, která si ostříhala vlásky

Vydavatelství Mladá fronta vydalo knižní novinku O mamince, která si ostříhala vlásky. Autorkou příběhu je Lenka Pelánková a ilustrátorkou Lenka Kurovská. Kniha vznikla ve spolupráci s projektem pacientské organizace Mamma HELP a odpovídá na otázky, jak mluvit s dětmi o nemoci rakoviny prsu. Slavnostní křest knihy se konal v Paláci knih Luxor.

Stěžejní součástí projektu s názvem Říct to dětem je bezplatná individuální poradna se zkušenými psychology, kteří se věnují rodinné terapii u onkologických pacientů. Velmi využívané jsou také rekondiční pobyty pro rodiny pacientek s dětmi, kde s všem členům rodiny cíleně věnuje psycholog. Mamma HELP z. s. se zároveň snaží upozornit na obtížnou dostupnost takovéto odborné psychologické podpory v tíživé situaci, jíž je pro celou rodinu vážná nemoc matky.

O knize

Příběh tatínka Brumly, maminky Báry a malých Brumdibárků ukazuje vhodnou formou pohádky cestu, jak vše kolem nemoci citlivě vysvětlit, neublížit přitom a ani nestrašit… A tak si hrají na piráty, s ostříhanými vlásky a šátky na hlavě, plují po moři, až nakonec šťastně doplují. Tato knížka pro nejmenší je svázána s projektem Mamma HELP „Říct to dětem“, který pomáhá ženám s rakovinou prsu mluvit s dětmi o jejich nemoci a jejím průběhu.

Foto ze křtu knihy: Petr Brodecký

Více na webu https://www.vecerni-praha.cz/kniha-lenky-pelankove-o-mamince-ktera-si-ostrihala-vlasky/