Královéhradecké ošetřovatelské dny

Česká asociace sester, region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Oddělením ošetřovatelství, Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie a HANZO Production, spol. s r.o. pořádali letos 13. a 14. září již  XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny.

Měly jsme možnost se opět setkat se zdravotními setřičkami v pěkném prostředí Tereziánského dvora v Hradci Králové. Děkujeme organizátorů, že jsme mohly být součástí této akce.

Jana Smetanová a Vlaďka Dohnalová