Královopolské Erbovní slavnosti – 14. září v sobotu

Tradice Erbovních slavností byla založena v roce 1991, kdy se v parku na Slovanském náměstí konal 1. ročník. Tato akce připomíná povýšení Králova Pole na město v roce 1905 a udělení městského znaku o tři roky později. Erbovní slavnosti, které jsou svým pestrým a bohatým kulturním, sportovním a zábavným programem svátkem královopolských občanů, měly tehdy rovněž přispět ke “zviditelnění“ obnovených a nových organizací – Sokola, Junáka a dalších. Od té doby každoročně pořadatelé, Úřad městské části Brno-Královo Pole, připravují s dalšími organizacemi a zájmovými sdruženími na začátek září celodenní program. Vedle tradičního běhu dětí a mládeže jsou to také výstavy z historie a současnosti městské části, vystoupení dětských souborů, zábavné a sportovní soutěže, koncerty různých kapel, divadelní představení pohádek, módní přehlídky, ukázky historického šermu, akce hasičů, ukázky vojenské techniky, přelet letadel a další atrakce. Celodenní program je vždy zakončen ohňostrojem. V rámci Erbovních slavností jsou také na společenském večeru udělovány pamětní medaile těm, kteří se mimořádně zasloužili o popularizaci a zvelebení naší městské části společensky významnou kulturní, uměleckou, sportovní a charitativní činností.