Lymfedém – lymfatický otok

Lymfedém (mízní otok) je způsoben nedostatečnou drenážní funkcí lymfatického systému. Oproti jiným otokům je pro něj charakteristická vysoká koncentrace bílkovin, které nejsou v důsledku snížené funkce lymfatického systému odstraňovány z tkání (viz funkce lymfatického systému) a v důsledku snížené proteolytické aktivity nejsou hromadící se bílkoviny rozkládány (proteolýza = rozkládání bílkovin proteolytickými enzymy na menší molekuly – peptidy a aminokyseliny). Jedná se o tzv. nízkoobjemové městnavé lymfatické selhání.

I když nedochází ke zvýšení lymfatické nálože, nebo-li ke zvýšené tvorbě mezibuněčné (intersticiální) tekutiny, porušený lymfatický systém není schopen ani normální množství mezibuněčné tekutiny odstranit.

Lymfedém má chronický obvykle zhoršující se celoživotní průběh. Edémová tekutina bohatá na proteiny stagnuje ve tkáni. Doprava imunitních buněk do lymfatických uzlin probíhá pomalu. Patologický obraz chronického lymfedému odpovídá obrazu chronického zánětu, který je charakterizován fibrotizací měkkých tkání včetně tkáně tukové.

Nemocný s lymfedémem má zhoršenou pohyblivost postižené krajiny s kosmetickým defektem, může mít opakované zánětlivé komplikace lymfedémem postižené kůže a podkoží. To vše vede k výraznému psychosociálnímu handicapu s častou pracovní neschopností event. až invalidizací. V neposlední řadě může dojít v postižené tkáni k nádorovému bujení (lymfangiosarkom nebo-li Steward-Tréves syndrom).

Úspěšnost léčby a zejména snížení rizika komplikací je dána co nejčasnějším zahájením léčby na specializovaných pracovištích – lymfocentrech.

Z hlediska vývojového (ontogenetického) je lymfatický systém starší než uzavřený systém krevní. Nepřehlédnutelný klinický příznak poruchy lymfatické drenáže – elefantiázu – popsal již před 4500 lety Ind Dranwantar. Skutečnost, že v našem těle existují lymfatické cévy a lymfatické uzliny byla pravděpodobně známa již Hipocratovi (460-377 p.Kr.). Lymfedémem trpí v současné době kolem 250 milionů lidí na světě.

MUDr. Martin Wald

Více informací na www.lymfedem.cz