Mamma HELP v časopisu VIZITKA

Mamma HELP centrum Hradec Králové je letos součástí Dnů zdraví pořádaných Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje. V  letošním prvním čísle časopisu VIZITKA,  který je ve všech zdravotnických zařízením holdingu k dispozici jak pacientům tak zdravotníkům, je přestavena i naše organizace.

Děkujeme Ing. Magdaléně Doležalové za nabídnutou spolupráci a za naši prezentaci ve výše zmíněném časopise. Mimochodem, celý jsem ho přečetla se zájmem a dozvěděla se spoustu informací o zdravotnictví v našem kraji.

Jana Smetanová