Měsíc v růžové v Ostravě

OC Galerie v Ostravě ve spolupráci s Mamma HELP Olomouc a Mamma HELP Přerov připravilo několik akcí, které rozšíří povědomí o možnostech prevence, samovyšetření a dalších tématech spojených s touto problematikou.

V informačním stánku jsme  zájemcům připravily informace či pomoc pro zájemce a návštěvníky obchodního centra v Ostravě – Třebovicích. Zároveň jsme měly k dispozici stewardku, která ozdobena růžovými balonky a taškou se znakem růžového slona informovala zákazníky centra o možnosti preventivního vyšetření ve stánku na fantomu umělých prsou, s její pomocí probíhala i veřejná sbírka na podporu sdružení Mamma HELP.

Ve středu , čtvrtek, pátek nás přišli podpořit i nasmlouvaní lékaři z Mamodiagnostických center v Ostravě. Některé ženy jejich přítomnosti využily.

Ve středu Lenka  Španerová a Marta Metelková měly úspěšnou preventivní přednášku pro pracovníky UPC ve Slezské Ostravě.

Co se týče medializace, tak ta zřejmě proběhla dobře, jelikož se na stánku zastavovali i lidé, kteří se o této akci dozvěděli z novin nebo rádia. S Karlou Otavovou v sobotu byl i rozhovor do regionálních novin. Podívat se přišly i Amazonky z Onko klubu Ostrava, překvapila i návštěva studentů lékařské fakulty.

Letošní Říjen v růžové skončil, určitě využijeme nabytých zkušeností  k pokračování.

Z Přerova

Jana Čaganová